thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 11 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa


THA - 18 - 2018

Vùng biển   : Thanh Hóa

Tên luồng   : Lệ Môn

Tên báo hiệu : Phao 11

Tọa độ địa lý :

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°47'02.7"

105°50'28.8"

19°46'59.1"

105°50'35.5"

 

Căn cứ điện báo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao số 11 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 11 luồng hàng hải Lệ Môn -Thanh Hóa đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 10/8/2018.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật VN40011, VN4N0011.

Bản dấu đỏLiên kết website