•    Thanh Hóa

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 11 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa


THA-19-2017

Vùng biển             : Thanh Hóa

Tên luồng             : Lệ Môn

Tên báo hiệu        : Phao 11   

Tọa độ địa lý        :

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°47'02.7"

105°50'28.8"

19°46'59.1"

105°50'35.5"

 

      Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 11 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa bị đứt trôi.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 11 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 20/7/2017.Liên kết website