thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc tạm ngừng hoạt động các phao số 0, 1 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


THA- 29-2017

          Vùng biển     : Thanh Hóa

          Tên luồng     : Nghi Sơn

          Tên báo hiệu  : Phao số 0, 1   

          Tọa độ địa lý :

 

Tên

phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

P0

 19°16'41.4"

 105°50'32.1"

 19°16'37.8"

 105°50'38.8"

P1

 19°17'17.0"

 105°49'57.5"

 19°17'13.4"

 105°50'04.2"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố các phao báo hiệu số 0, 1 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa bị đứt trôi.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao số 0, 1 luồng hàng hải Nghi Sơn  - Thanh Hóa đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 16/9/2017.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website