thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc tạm ngừng hoạt động các phao báo hiệu số 9, 9B luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa


THA - 25 - 2018

Vùng biển   : Thanh Hóa

Tên luồng   : Lệ Môn

Tên báo hiệu:  Phao số 9, 9B

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

9

19°46'38.2"

105°54'08.5"

19°46'34.6"

105°54'15.3"

9B

19°46'30.3"

105°53'43.1"

19°46'26.7"

105°53'49.9"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố các phao báo hiệu số 9, 9B luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 9, 9B luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 01/9/2018.

Ghi chú: - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn;

               - Hải đồ cần cập nhật: VN40011, VN4N0011.

Bản dấu đỏLiên kết website