thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc tạm ngừng hoạt động các phao báo hiệu số 10, 12 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa


THA - 24 - 2018

Vùng biển   : Thanh Hóa

Tên luồng   : Lệ Môn

Tên báo hiệu:  Phao số 10, 12

Tọa độ địa lý:

Tên
báo
hiệu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

 
 

B (N)

L (E)

B (N)

L (E)

 

P10

19°46'18.4"

105°52'45.4"

19°46'14.8"

105°52'52.1"

 

P12

19°46'13.1"

105°52'02.6"

19°46'09.6"

105°52'09.3"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố các phao báo hiệu luồng hàng hải Lệ Môn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 10, 12 luồng hàng hải Lệ Môn -Thanh Hóa đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 31/8/2018.

Bản dấu đỏLiên kết website