thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc phục hồi hoạt động phao số 0 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


THA-31-2017

          Vùng biển     : Thanh Hóa

          Tên luồng     : Nghi Sơn

          Tên báo hiệu  : Phao số 0       

          Tọa độ địa lý :

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 19°16'41.4"

 105°50'32.1"

 19°16'37.8"

 105°50'38.8"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa bị đứt trôi.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Nghi Sơn đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 251/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 16/9/2017 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website