thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 7 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa


THA - 35 - 2017

Vùng biển   : Thanh Hóa

Tên luồng   : Lệ Môn

Tên báo hiệu:  7

Tọa độ địa lý:

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

 
 

B (N)

L (E)

B (N)

L (E)

 

19°46'49.1"

105°54'46.0"

19°46'45.5"

105°54'52.8"

 
 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về khắc phục sự cố phao báo hiệu số 7 luồng hàng hải Lệ Môn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 7 luồng hàng hải Lệ Môn -Thanh Hóa đã phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 303/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 06/11/2017 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website