thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 11 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa


THA-19-2018

 

Vùng biển

Tên luồng

: Thanh Hóa

: Lệ Môn

Tên báo hiệu

: Phao số 11

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°47'02.7"

105°50'28.8"

19°46'59.1"

105°50'35.5"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 11 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 11 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 252(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 10/8/2018 không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40011, VN4N0011;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.com.vn

Bản dấu đỏLiên kết website