thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc phục hồi hoạt động các phao số 1, 2 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


THA- 13 -2018

          Vùng biển     : Thanh Hóa

          Tên luồng     : Nghi Sơn

          Tên báo hiệu  : Phao số 1, 2   

          Tọa độ địa lý :

 

Tên

phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

P1

 19°17'17.0"

 105°49'57.5"

 19°17'13.4"

 105°50'04.2"

P2

 19°17'13.6"

 105°49'53.5"

 19°17'10.0"

 105°50'00.2"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố các phao báo hiệu số 1, 2 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 1, 2 luồng hàng hải Nghi Sơn đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số 217/(P)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 19/7/2018 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website