thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc phục hồi hoạt động các phao báo hiệu số 2, 6 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa


THA - 15 - 2018

Vùng biển   : Thanh Hóa

Tên luồng   : Lệ Môn

Tên báo hiệu:  Phao số 2, 6

Tọa độ địa lý:

Tên
báo
hiệu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

 
 

B (N)

L (E)

B (N)

L (E)

 

P2

19°46'52.9"

105°57'13.3"

19°46'49.3"

105°57'20.1"

 

P6

19°47'02.2"

105°55'38.9"

19°46'58.6"

105°55'45.6"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố các phao báo hiệu số 2, 6 luồng hàng hải Lệ Môn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 2, 6 luồng hàng hải Lệ Môn đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số 218/(P)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 19/7/2018 không còn hiệu lực đối với việc tạm ngừng hoạt động các phao báo hiệu số 2, 6 luồng hàng hải Lệ Môn.

Bản dấu đỏLiên kết website