thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc phục hồi hoạt động các phao báo hiệu số 0, 9, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 16 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa


THA - 33 - 2017

Vùng biển   : Thanh Hóa

Tên luồng   : Lệ Môn

Tên báo hiệu:  0, 9, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Tọa độ địa lý:

Tên
báo
hiệu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

 
 

B (N)

L (E)

B (N)

L (E)

 

P0

19°46'50.0"

105°57'44.6"

19°46'46.4"

105°57'51.3"

 

P9

19°46'38.2"

105°54'08.5"

19°46'34.6"

105°54'15.3"

 

P9B

19°46'30.3"

105°53'43.1"

19°46'26.7"

105°53'49.9"

 

P10

19°46'18.4"

105°52'45.4"

19°46'14.8"

105°52'52.1"

 

P11

19°47'02.7"

105°50'28.8"

19°46'59.1"

105°50'35.5"

 

P12

19°46'13.1"

105°52'02.6"

19°46'09.6"

105°52'09.3"

 

P13

19°47'21.8"

105°49'53.8"

19°47'18.2"

105°50'00.6"

 

P14

19°46'15.0"

105°51'24.8"

19°46'11.4"

105°51'31.5"

 

P16

19°46'31.6"

105°50'51.1"

19°46'28.0"

105°50'57.8"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố các phao báo hiệu luồng hàng hải Lệ Môn sau lũ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 0, 9, 9B, 10, 11, 12, 13, 14, 16 luồng hàng hải Lệ Môn -Thanh Hóa đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số: 287/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 19 tháng 10 năm 2017 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website