thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu TD khống chế vị trí tàu Đức Cường 06 đắm khu vực ngoài phao số 0 luồng hàng hải Nghi Sơn


THA-25-2017

 

Vùng biển

: Thanh Hóa

Tên luồng

: Nghi Sơn

          Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ và Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc ngày 7/8/2017 về việc thả mới phao báo hiệu TD khống chế vị trí tàu Đức Cường 06 đắm khu vực ngoài phao số 0 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa.

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập mới phao báo hiệu TD với các đặc tính như sau:

- Vị trí: Cách phao số 0 luồng hàng hải Nghi Sơn khoảng 550m về phía Đông Nam.

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°16'24,0"

105°50'38,3"

19°16'20,4"

105°50'45,0"

 

- Tác dụng: Khống chế vị trí tàu đắm, tàu thuyền có thể hành trình xung quanh vị trí đặt báo hiệu.

Báo hiệu thị giác

a. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng: Hình tháp lưới

- Màu sắc: Màu đen với một dải màu đỏ nằm ngang

- Dấu hiệu đỉnh: Hai hình cầu màu đen đặt liên tiếp theo chiều thẳng đứng

- Số hiệu: Chữ “TD” màu trắng

- Chiều cao toàn bộ: 5,5m tính đến mặt nước

- Chiều cao tâm sáng: 4,5m tính đến mặt nước

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp nhóm (2) chu kỳ 5 giây

- Phạm vi chiếu sáng: 360°

- Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.  

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động khu vực luồng hàng hải Nghi Sơn-Thanh Hóa tăng cường cảnh giới và đi tránh xa khu vực tàu đắm nói trên ít nhất 200m.

Bản dấu đỏLiên kết website