thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


THA-03-2018

 

Vùng biển

: Thanh Hoá

Tên luồng

: Nghi Sơn

            Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 06/3/2018; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

        Độ sâu luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Độ sâu luồng tàu

           Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải:

          - Đoạn từ phao số 0 đến vùng quay tàu bến 2, độ sâu đạt: -9,5m (âm chín mét rưỡi).

          Lưu ý: Dải cạn nằm về phía biên phải luồng có chiều dài khoảng 220m từ thượng lưu phao số 1 khoảng 800m đến hạ lưu phao số 3 khoảng 500m, có độ sâu hạn chế từ -8,9m đến -9,4m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 12m;

          - Đoạn từ vùng quay tàu bến số 1 đến vũng quay tàu trước bến số 3, 4, 5 độ sâu đạt:  -10,9m (âm mười mét chín).

2. Độ sâu vùng quay tàu

a. Vùng quay tàu bến số 2:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước bến số 2 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi đường tròn bán kính 150m,  tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 19°18'24.7"

 105°49'02.6"

 19°18'21.1"

 105°49'09.4"

 

        Độ sâu đạt: -10,6m (âm mười mét sáu).

 

 

b. Vùng quay tàu bến số 1:

        Trong phạm vi vùng quay tàu bến số 1 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi các điểm có toạ độ:

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

BT10

19°18'29.2"

105°48'58.2"

19°18'25.6"

105°49'04.9"

BT11

19°18'36.1"

105°48'55.4"

19°18'32.5"

105°49'02.1"

C

19°18'38.1"

105°49'00.5"

19°18'34.5"

105°49'07.2"

B

19°18'31.0"

105°49'03.3"

19°18'27.4"

105°49'10.0"

 

Độ sâu đạt: -8,0m (âm tám mét).

c. Vùng quay tàu trước bến số 3, 4,5:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước bến số 3, 4, 5 cảng Nghi Sơn được giới hạn bởi đường tròn bán kính 167,5m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°18'51.9"

105°48'50.0"

19°18'48.3"

105°48'56.7"

 

        Độ sâu đạt: -10,5m (âm mười mét rưỡi).

        Lưu ý: Dải cạn thượng lưu Bến số 4 Cảng Nghi Sơn chiều dài khoảng 50m, chiều rộng lấn vào phía tâm vùng quay khoảng 15m, có độ sâu hạn chế từ -9,8m đến -10,1m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải vào cảng Nghi Sơn - Thanh Hoá đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website