thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


THA-12-2017

 

Vùng biển

: Thanh Hoá

Tên luồng

: Nghi Sơn

          

            Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa được Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 13/6/2017; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

        Độ sâu luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Độ sâu luồng tàu

           Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải:

          - Đoạn từ phao số 0 đến vùng quay tàu bến 2, độ sâu đạt: -11,0m (âm mười một mét).

          Lưu ý:  Dải cạn nằm về phía biên phải luồng, từ phao số 1 đến phao số 3, có độ sâu hạn chế từ -10,7m đến -10,9m với chiều dài khoảng 1,7km, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 12m; Dải cạn nằm về phía biên trái luồng, từ phao số 2 đến phao số 4 với chiều dài khoảng 1,7km, có độ sâu hạn chế từ -10,8m đến -10,9m, khu vực rộng nhất lấn luồng khoảng 12m.

          - Đoạn từ vùng quay tàu bến số 1 đến hết bến số 4, độ sâu đạt:  -10,9m (âm mười mét chín).

2. Độ sâu vùng quay tàu

a. Vùng quay tàu bến số 2:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước bến số 2 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi đường tròn bán kính 150m,  tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 19°18'24.7"

 105°49'02.6"

 19°18'21.1"

 105°49'09.4"

 

        Độ sâu đạt: -10,9m (âm mười mét chín).

          Lưu ý: Phần vùng quay tàu nằm trong vùng đậu tàu bến số 2 ( bề rộng 60m tính từ mép bến ) có độ sâu đạt: -10,6m(âm mười mét sáu).

b. Vùng quay tàu bến số 1:

        Trong phạm vi vùng quay tàu bến số 1 cảng Nghi Sơn, được giới hạn bởi các điểm có toạ độ:

 

Tên điểm

Toạ độ hệ VN-2000

Toạ độ hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

BT10

19°18'29.2"

105°48'58.2"

19°18'25.6"

105°49'04.9"

BT11

19°18'36.1"

105°48'55.4"

19°18'32.6"

105°49'02.1"

C

19°18'38.0"

105°49'00.5"

19°18'34.4"

105°49'07.2"

B

19°18'31.0"

105°49'03.3"

19°18'27.5"

105°49'10.0"

 

        Độ sâu đạt: -8,3m (âm tám mét ba).

c. Vùng quay tàu trước bến số 3, 4,5:

        Trong phạm vi vùng quay tàu trước bến số 3, 4, 5 cảng Nghi Sơn được giới hạn bởi đường tròn bán kính 167,5m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°18'51.9"

105°48'50.0"

19°18'48.4"

105°48'56.8"

 

        Độ sâu đạt: -9,2m (âm chín mét hai).

          Lưu ý:  Điểm cạn có độ sâu -8,9m nằm cách phao N14 khoảng 80m về phía Tây Bắc lấn vào vùng quay tàu khoảng 5m.  

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

         Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải vào cảng Nghi Sơn - Thanh Hoá đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website