thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão cho tàu, thuyền khu vực Lệ Môn - Thanh Hóa


THA-23-2017

Vùng biển             : Thanh Hóa

Tên luồng             : Lệ Môn

      Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 538/CVHHTH-PC ngày 20/7/2017 của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa; Bình đồ độ sâu, rà quét mặt đáy khu neo đậu kết hợp tránh, trú bão cho tàu, thuyền khu vực Lệ Môn do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc hoàn thành ngày 19/7/2017.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thông số kỹ thuật khu neo đậu tàu kết hợp tránh, trú bão cho tàu, thuyền khu vực Lệ Môn - Thanh Hóa như sau:

      Trong phạm vi các khu neo đậu tàu kết hợp tránh trú bão được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 180m, có tâm là các điểm theo bảng dưới đây, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”  đạt như sau:

STT

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Độ sâu đạt

(m)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

LM01

19°48'41.5"

105°49'14.2"

19°48'37.9"

105°49'21.0"

-4,7

2

LM02

19°48'34.5"

105°49'13.8"

19°48'30.9"

105°49'20.5"

-4,5

3

LM03

19°48'28.0"

105°49'10.8"

19°48'24.4"

105°49'17.5"

-4,9

4

LM04

19°47'58.7"

105°48'57.2"

19°47'55.1"

105°49'04.0"

-4,3

5

LM05

19°47'50.9"

105°48'59.6"

19°47'47.3"

105°49'06.4"

-4,1

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website