thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng Kho xăng dầu Quảng Hưng - Thanh Hóa


THA - 03 - 2019

Vùng biển             : Thanh Hóa

Tên luồng             : Lệ Môn

          Căn cứ văn bản số 104/DKTH-KHĐT ngày 29/01/2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Thanh Hóa về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Kho xăng dầu Quảng Hưng - Thanh Hóa; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng Kho xăng dầu Quảng Hưng - Thanh Hóa (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

          Trong phạm vi vùng nước trước cầu cảng Kho xăng dầu Quảng Hưng - Thanh Hóa được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

QH1

19°47'38.6"

105°49'05.4"

19°47'35.1"

105°49'12.2"

QH2

19°47'37.8"

105°49'07.2"

19°47'34.2"

105°49'13.9"

QH3

19°47'38.5"

105°49'09.5"

19°47'35.0"

105°49'16.2"

QH4

19°47'40.8"

105°49'04.6"

19°47'37.3"

105°49'11.4"

 độ sâu đạt: -3,0m (âm ba mét)

            Ghi chú:  Hải đồ cần cập nhật: VN40011, VN4N0011.

Bản dấu đỏLiên kết website