thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến thủy nội địa Hợp tác xã Thương Binh Lam Sơn - Thanh Hóa


THA - 04 - 2019

Vùng biển             : Thanh Hóa

Tên luồng             : Lệ Môn

          Căn cứ văn bản số 28/CNĐV ngày 24/01/2019 của Hợp tác xã Thương Binh Lam Sơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến thủy nội địa Hợp tác xã Thương Binh Lam Sơn - Thanh Hóa; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến thủy nội địa Hợp tác xã Thương Binh Lam Sơn - Thanh Hóa (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

          Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

M9

 19°47'43.1"

 105°48'59.2"

 19°47'39.6"

 105°49'05.9"

M10

 19°47'42.2"

 105°49'00.6"

 19°47'38.6"

 105°49'07.4"

M11

 19°47'42.6"

 105°49'01.8"

 19°47'39.0"

 105°49'08.5"

M12

 19°47'43.9"

 105°48'59.8"

 19°47'40.4"

 105°49'06.5"

 độ sâu đạt: -1,0m (âm một mét).

            Lưu ý: Dải cạn tại khu vực mép cầu cảng, từ mép cầu cảng ra ngoài khoảng 2m, có độ sâu nhỏ nhất 0,0m.

            Ghi chú:  Hải đồ cần cập nhật: VN40011, VN4N0011.

Bản dấu đỏLiên kết website