thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật của luồng nhánh vào cầu cảng số 3 và vùng nước trước cầu cảng số 3 – Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn


THA-06-2019

 

Vùng biển

: Thanh Hóa

Tên luồng

: Nghi Sơn

            Căn cứ văn bản số 018/CV.19/NIS-TGĐ ngày 26/01/2019 của Công ty cổ phần Gang thép Nghi Sơn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu luồng nhánh vào cầu cảng số 3 và vùng nước trước cầu cảng số 3 – Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng nhánh vào cầu cảng số 3 và vùng nước trước cầu cảng số 3 – Cảng tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ”) như sau:

1. Đoạn luồng nhánh vào cầu cảng số 3:

1.1. Bề rộng và hướng tuyến luồng:

Đoạn luồng nhánh vào cầu cảng số 3 bắt đầu từ vùng quay tàu tâm O1 đến hết cầu cảng số 3, có chiều dài 0,32Km, bề rộng luồng 100m, hướng tuyến luồng 346°25’ - 166°25’.

1.2. Độ sâu:

Trong phạm vi đoạn luồng nhánh vào cầu cảng số 3 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TL1

19°18'55.2"

105°48'38.6"

19°18'51.6"

105°48'45.3"

TL2

19°18'56.2"

105°48'45.6"

19°18'52.6"

105°48'52.3"

TL3

19°19'00.3"

105°48'40.8"

19°18'56.8"

105°48'47.6"

TL4

19°19'06.8"

105°48'39.2"

19°19'03.2"

105°48'45.9"

KN3

19°19'06.1"

105°48'35.9"

19°19'02.5"

105°48'42.6"

 

độ sâu đạt: -11,1m (âm mười một mét mốt).

2. Vùng nước trước cầu cảng số 3:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

H3

19°18'56.0"

105°48'35.9"

19°18'52.5"

105°48'42.6"

KN2

19°18'56.6"

105°48'38.3"

19°18'53.0"

105°48'45.0"

KN3

19°19'06.1"

105°48'35.9"

19°19'02.5"

105°48'42.6"

B2

19°19'05.5"

105°48'33.6"

19°19'02.0"

105°48'40.3"

 

                                  Độ sâu đạt: -13,2m (âm mười ba mét hai).            

            Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50012, VN4N0012;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website