thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa


THA - 20 - 2018

Vùng biển             : Thanh Hóa

Tên luồng             : Lệ Môn

         Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 15/8/2018.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Lệ Môn (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ”) như sau:

          1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến  phao số 6: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: - 0,5m (âm không mét rưỡi).

          2. Đoạn luồng từ phao số 6 đến cảng Lệ Môn: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,1m (âm hai mét mốt).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên tuyến luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.

Bản dấu đỏLiên kết website