thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Đức Cường 06 (HP-2680) bị đắm tại khu vực phao số 0 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


THA - 24 - 2017

Vùng biển             : Thanh Hóa

Tên luồng             : Nghi Sơn

        Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc tàu Đức Cường 06 (HP-2680) bị đắm tại khu vực phao số 0 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu Đức Cường 06 (HP-2680) bị đắm tại khu vực phao số 0 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa, vị trí tàu đắm có tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°16'21.6"

105°50'38.3"

 19°16'18.0"

 105°50'45.0"

 

- Vị trí tàu đắm nằm cách phao số 0 luồng hàng hải Nghi Sơn về phía Đông Nam khoảng 650m.

       HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên khu vực phao 0 luồng hàng hải Nghi Sơn tăng cường cảnh giới khi đi qua vị trí tàu đắm nói trên.

Bản dấu đỏLiên kết website