thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về việc thay đổi vị trí phao số 24 luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình


TBH - 05 - 2017

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý:

: Diêm Điền

: Phao số 24

       

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°33'10.2"

106°33'45.4"

20°33'06.6"

106°33'52.2"

 

        Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc hoàn thành công tác điều chỉnh phao số 24 luồng hàng hải Diêm Điền; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 24 luồng hàng hải Diêm Điền đã được thay đổi vị trí có tọa độ như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°33'06.3"

106°33'40.8"

20°33'02.7"

106°33'47.6"

 

Các đặc tính khác của phao không thay đổi.

Bản dấu đỏ

 Liên kết website