thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về việc phục hồi hoạt động thiết bị đèn phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Diêm Điền


TBH-02-2018

 

Tên luồng

Tên báo hiệu

: Diêm Điền

: Phao số 4

Tọa độ địa lý

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°31'14.4"

106°37'23.3"

20°31'10.9"

106°37'30.0"

 

      Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về khắc phục sự cố phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Diêm Điền.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị đèn phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Diêm Điền đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

      Thông báo hàng hải số 05/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08/01/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website