thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Diêm Điền


TBH-13-2017

 

Tên luồng

: Diêm Điền

Tọa độ địa lý

:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°31'14.4"

106°37'23.3"

20°31'10.9"

106°37'30.0"

 

Căn cứ điện báo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Diêm Điền.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 4 luồng hàng hải Diêm Điền đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 348/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 19/12/2017 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website