thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 24 luồng hàng hải Diêm Điền


TBH - 06-2016             

Vùng biển   : Thái Bình

Tên luồng   : Diêm Điền

Tên báo hiệu: 24

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°33'10.2"

106°33'45.4"

20°33'06.6"

106°33'52.2"

  Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thả lại phao báo hiệu số 24 luồng hàng hải Diêm Điền.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 24 trên luồng hàng hải Diêm Điền đã được phục hồi theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 243/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 20/8/2016 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website