thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về việc bổ sung phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2016


TBH - 12 - 2016

Vùng biển         : Thái Bình

Tên luồng          : Diêm Điền

    Căn cứ quyết định số 317/QĐ-CVHHTB ngày 01/9/2016 của Cảng vụ hàng hải Thái Bình về việc phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải; Văn bản số 349/CVHHTB ngày 04/10/2016 của Cảng vụ hàng hải Thái Bình về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2016.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Bổ sung phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2016 như sau:

1. Khu vực thi công:

      Luồng hàng hải Diêm Điền từ lý trình Km 1+500 (cặp phao 3,4) đến hết vùng quay tàu cảng Diêm Điền.

2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 05/10/2016 đến tháng 12/2016.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Số đăng ký

Loại phương tiện

Ghi chú

1

HP 3840

Tàu đặt cẩu

 

2

HP 3098

Tàu chở bùn

 

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

      Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website