thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến cảng xuất nhập xăng dầu Hải Hà - Thái Bình


TBH - 01 - 2020

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

        Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 053/CV-HH ngày 17/01/2020 của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà;     Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến cảng xuất nhập xăng dầu Hải Hà - Thái Bình (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

         Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1

20°33'05.8"

106°33'44.2"

20°33'02.2"

106°33'51.0"

KN2

20°33'06.7"

106°33'43.2"

20°33'03.1"

106°33'50.0"

KN3

20°33'10.2"

106°33'46.6"

20°33'06.7"

106°33'53.3"

KN4

20°33'09.1"

106°33'47.3"

20°33'05.5"

106°33'54.1"

          Độ sâu đạt: -0,6m (âm không mét sáu).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -0,1m, tại khu vực điểm KN1. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 15m.

          Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN40009, V14N0009.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website