thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về thông số kỹ thuật vùng đón trả hoa tiêu khu chuyển tải Hải Hà - Thái Bình


TBH - 03-2016             

Vùng biển   : Thái Bình

Tên đèn       : Diêm Điền

          Căn cứ văn bản số 19.05/2016/ĐN-HH ngày 19/5/2016 của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng đón trả hoa tiêu khu chuyển tải Hải Hà cho tàu có trọng tải 48.000DWT tại khu vực cảng biển Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình;

          Căn cứ bình đồ khảo sát độ sâu và rà quét chướng ngại vật do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 19/5/2016 và các tài liệu liên quan gửi kèm theo.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu khu chuyển tải Hải Hà – Thái Bình như sau:

Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu khu chuyển tải Hải Hà - Thái Bình được giới hạn bởi đường tròn bán kính R = 255m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°28'10.7"

106°43'34.9"

20°28'07.1"

106°43'41.7"

 

          Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -15,9m (âm mười lăm mét chín).

Bản dấu đỏLiên kết website