thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình


TBH - 04 - 2017

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Diêm Điền - Thái Bình do Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 19 tháng 6 năm 2017; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

        Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Diêm Điền (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ) như sau:

1. Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 14, 15:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: -0,8m (âm không mét tám).

        Lưu ý: Dải cạn dài khoảng 160m có độ sâu hạn chế từ -0,6m đến -0,5m, nằm về phía biên phải luồng cách hạ lưu phao số 15 khoảng 220m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

2. Đoạn từ cặp phao số 14, 15 đến hết cảng Diêm Điền:

         Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 45m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt -1,4m (âm một mét tư).

        Lưu ý một số vị trí cạn như sau:

        - Điểm cạn có độ sâu hạn chế -0,9m nằm về phía phải luồng, cách biên luồng khoảng 5m, đối diện phao số 20.

        - 02 điểm cạn có độ sâu hạn chế -1,0m nằm về phía phải luồng, cách biên luồng khoảng 7m, nằm về phía hạ lưu phao số 19 với khoảng cách lần lượt là 50m và 380m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Bản dấu đỏLiên kết website