thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về thông số kỹ thuật khu chuyển tải Hải Hà cho tàu 48.000DWT tại khu vực cảng biển Diêm Điền - Thái Bình


TBH - 02 - 2016

 

Vùng biển

: Thái Bình

Tên luồng

: Diêm Điền

     

        Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 0241/2016/ĐN-HH ngày 22/4/2016 của Công ty TNHH vận tải thủy Hải Hà; Bình đồ độ sâu và  kết quả rà quét mặt đáy khu neo đậu chuyển tải Hải Hà - Thái Bình do Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc hoàn thành ngày 27 tháng 4 năm 2016. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

Trong phạm vi vùng nước khu neo đậu chuyển tải Hải Hà - Thái Bình, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" được giới hạn bởi đường tròn bán kính R = 255m, tâm có tọa độ:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°28'14.8"

 106°43'37.8"

 20°28'11.2"

 106°43'44.6"

          Độ sâu đạt: -16,0m (âm mười sáu mét)

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website