thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2017


TBH - 07 - 2017

Vùng biển         : Thái Bình

Tên luồng         : Diêm Điền

Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 176/PN ngày 09/11/2017 của Công ty TNHH Phúc Nam; Các văn bản số 339/CVHHTB ngày 30/10/2017; 348/CVHHTB ngày 07/11/2017; 353/CVHHTB ngày 09/11/2017 của Cảng vụ hàng hải Thái Bình về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2017 như sau:

1. Khu vực thi công:

Luồng hàng hải Diêm Điền từ lý trình Km 1+500 (cặp phao 3,4) đến hết vùng quay tàu cảng Diêm Điền.

2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 10/11/2017 đến tháng 12/2017.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên

phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

Ghi chú

1

Phúc Nam 16

HP 4133

Tàu hút phun

 

2

Phúc Nam 22

HP 4482

Tàu đặt cẩu

 

3

Phúc Nam 21

HP 4481

Tàu đặt cẩu

 

4

Phúc Nam 05

HP 3354

Tàu đặt cẩu

 

5

Thiên Long 04

HP 3046

Tàu đặt cẩu

 

6

Ponton đặt cầu

HP 3039

Tàu đặt cẩu

 

7

Tàu tự hành

HP 1242

Tàu chở bùn

 

8

Phúc Nam 07

HP 3086

Tàu chở bùn

 

9

Phúc Nam 12

HP 3746

Tàu chở bùn

 

10

Phúc Nam 01

HP 3058

Tàu chở bùn

 

11

HD 1956

HD 1956

Tàu chở bùn

 

12

Thiên Long 11

HP 2866

Tàu chở bùn

 

13

Thiên Long 30

HP 4254

Tàu chở bùn

 

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website