thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về bổ sung phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2017


TBH - 11 - 2017

Vùng biển               : Thái Bình

Tên luồng               : Diêm Điền

    Căn cứ văn bản số 395/CVHHTB ngày 15/12/2017 của Cảng vụ hàng hải Thái Bình về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2017.

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Bổ sung phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2017 như sau:

1. Khu vực thi công:

      Luồng hàng hải Diêm Điền từ lý trình Km 1+500 (cặp phao 3,4) đến hết vùng quay tàu cảng Diêm Điền.

2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 15/12/2017 đến tháng 12/2017.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Phúc Nam 18

HP 2863

Tàu chở bùn

2

Phúc Nam 19

HP 4225

Tàu chở bùn

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website