thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về bổ sung phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2017


TBH - 08 - 2017

Vùng biển         : Thái Bình

Tên luồng          : Diêm Điền

      Căn cứ công văn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 197/PN ngày 23/11/2017 của Công ty TNHH Phúc Nam; Các văn bản số 361/CVHHTB ngày 16/11/2017; 369/CVHHTB ngày 22/11/2017 của Cảng vụ hàng hải Thái Bình về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2017.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Bổ sung phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền năm 2017 như sau:

1. Khu vực thi công:

Luồng hàng hải Diêm Điền từ lý trình Km 1+500 (cặp phao 3,4) đến hết vùng quay tàu cảng Diêm Điền.

2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 24/11/2017 đến tháng 12/2017.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Phúc Nam 15

HP 3609

Tàu chở bùn

2

Phúc Nam 02

HP 3098

Tàu chở bùn

3

Phúc Nam 10

HP 3514

Tàu chở bùn

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Diêm Điền chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website