thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc thiết lập mới tiêu báo hiệu đầu đê phía Bắc, Nam luồng hàng hải Cửa Việt


QTI-08-2018

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Luồng hàng hải Cửa Việt

       Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc thi công hoàn thành 02 tiêu báo hiệu đầu đê phía Bắc, Nam công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống báo hiệu hàng hải luồng Cửa Việt.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của 02 tiêu báo hiệu đầu đê phía Bắc, Nam công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống báo hiệu hàng hải luồng Cửa Việt như sau:

1. Tiêu báo hiệu đầu đê phía Bắc

- Vị trí: Nằm tại đầu đê phía Bắc

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'52.6"

107°11'45.5"

16°54'49.0"

107°11'52.3"

 

- Tác dụng              : Báo hiệu an toàn phía Nam, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Nam của báo hiệu;

Báo hiệu thị giác:

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng            : Hình cột;

- Màu sắc               : Nửa trên màu vàng, nửa dưới màu đen;

- Dấu hiệu đỉnh      : Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp lên nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh nón hướng xuống dưới;

- Số hiệu                 : Chữ hiệu “TB” màu đỏ trên nền vàng;

- Chiều cao công trình : 7,2m tính đến mặt đê;

- Chiều rộng trung bình: 0,8m.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng          : Ánh sáng trắng, chớp nhanh nhóm 6 với một chớp dài chu kỳ 15s;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 7,0m tính đến số ‘0’ Hải đồ;

- Tầm hiệu lực        : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

2. Tiêu báo hiệu đầu đê phía Nam

- Vị trí: Nằm tại đầu đê phía Nam

- Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'39.0"

107°12'01.8"

16°54'35.4"

107°12'08.6"

 

- Tác dụng              : Báo hiệu an toàn phía Bắc, tàu thuyền được phép hành trình ở phía Bắc của báo hiệu;

Báo hiệu thị giác:

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng            : Hình cột;

- Màu sắc               : Nửa trên màu đen, nửa dưới màu vàng.

- Dấu hiệu đỉnh      : Hai hình nón màu đen đặt liên tiếp nhau theo chiều thẳng đứng, đỉnh nón hướng lên trên;

- Số hiệu                 : Chữ “TN” màu trắng trên nền đen;

- Chiều cao công trình: 7,2m tính đến mặt đê;

- Chiều rộng trung bình: 0,8m.

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng          : Ánh sáng trắng, chớp đơn nhanh chu kỳ 1,0s;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Chiều cao tâm sáng: 7,0m tính đến số ‘0’ Hải đồ;

- Tầm hiệu lực      : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

Bản dấu đỏLiên kết website