thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc thay đổi đặc tính hệ thống phao báo hiệu luồng hàng hải Cửa Việt


QTI-07-2017

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc hoàn thành, nâng cấp hệ thống phao báo hiệu luồng hàng hải Cửa Việt; điều chỉnh phao báo hiệu số 8 về vị trí thiết kế mới.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc thay đổi đặc tính hệ thống phao báo hiệu luồng hàng hải Cửa Việt như sau:

1. Phao số 0

Phao báo hiệu số 0 được thiết lập đèn báo hiệu ban đêm với các đặc tính sau:

- Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng trắng, chớp Morse chữ “A” chu kỳ 6 giây;

- Phạm vi chiếu sáng : 360°;

- Chiều cao tâm sáng : 3,8m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

Đặc tính khác của phao không thay đổi.

2. Phao số 1

Phao báo hiệu số 1 được thiết lập đèn báo hiệu ban đêm với các đặc tính sau:

- Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng : 360°;

- Chiều cao tâm sáng : 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74;

Đặc tính khác của phao không thay đổi.

3. Phao số 2, 4, 6

Các phao báo hiệu số 2, 4, 6 được thiết lập đèn báo hiệu ban đêm với các đặc tính sau:

- Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng : 360°;

- Chiều cao tâm sáng : 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

Đặc tính khác của các phao trên không thay đổi.

4. Phao số 3, 5

Các phao báo hiệu số 3, 5 được thay đổi đặc tính như sau:

- Vị trí tọa độ: Không thay đổi

a. Đặc tính nhận biết ban ngày

- Hình dạng                  : Hình tháp;

- Màu sắc                     : Màu xanh lục;

- Dấu hiệu đỉnh           : Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;

- Số hiệu                       : Các chữ số “3, 5” màu trắng;

b. Đặc tính ánh sáng ban đêm

- Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng : 360°;

- Chiều cao toàn bộ    : 4,6m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng : 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

5. Phao số 8

Phao báo hiệu số 8 được điều chỉnh về vị trí mới và thiết lập đèn báo hiệu ban đêm với các đặc tính sau:

- Vị trí tọa độ:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 16°54'10,9"

 107°11'07,8"

 16°54'07,2"

 107°11'14,5"

 

- Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;

- Phạm vi chiếu sáng : 360°;

- Chiều cao tâm sáng : 3,7m tính đến mặt nước;

- Tầm hiệu lực : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

Đặc tính khác của phao không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Việt đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Bản dấu đỏLiên kết website