thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 0 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-09-2016

Vùng biển     : Quảng Trị

Tên luồng     : Cửa Việt

Tên báo hiệu : Phao số 0        

Tọa độ địa lý :

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'58.0"

107°12'11.8"

16°54'54.4"

107°12'18.4"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao báo hiệu số 0 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 0 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 27/6/2016.

Bản dấu đỏLiên kết website