thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc phục hồi hoạt động phao số 1 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-09-2017

Vùng biển     : Quảng Trị

Tên luồng     : Cửa Việt

Tên báo hiệu : Phao số 1        

Tọa độ địa lý :

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'45.2"

107°11'49.8"

16°54'41.6"

107°11'56.4"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 1 luồng hàng hải Cửa Việt đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 249/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 15/9/2017 không còn hiệu lực.

Bản dấu đỏLiên kết website