thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-03-2018

Vùng biển     : Quảng Trị

Tên luồng      : Cửa Việt

Tên báo hiệu  : Phao số 2

Tọa độ địa lý :

 

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'50.1"

107°11'53.6"

16°54'46.5"

107°12'00.2"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải Cửa Việt đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

  Thông báo hàng hải số 45(P)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 23/02/2018 không còn hiệu lực.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website