thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc điều chỉnh vị trí hệ thống phao báo hiệu và thông số kỹ thuật luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-11-2017

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc điều chỉnh hệ thống báo hiệu hàng luồng Cửa Việt; Bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Việt được Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 13/11/2017.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Cửa Việt như sau:

1. Điều chỉnh vị trí các phao báo hiệu

Các phao báo hiệu số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 được điều chỉnh về vị trí mới như sau:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

0

16°55'01.8"

107°12'09.7"

16°54'58.2"

107°12'16.3"

1

16°54'53.5"

107°11'51.5"

16°54'49.8"

107°11'58.1"

2

16°54'50.1"

107°11'53.6"

16°54'46.5"

107°12'00.2"

3

16°54'45.2"

107°11'37.3"

16°54'41.5"

107°11'43.9"

4

16°54'42.2"

107°11'40.6"

16°54'38.6"

107°11'47.2"

5

16°54'25.7"

107°11'26.4"

16°54'22.0"

107°11'33.0"

6

16°54'19.2"

107°11'26.3"

16°54'15.5"

107°11'32.9"

 

Đặc tính khác của phao không thay đổi.

2. Hướng tuyến luồng

Tuyến luồng hàng hải Cửa Việt có hướng tuyến như sau:

        - Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 3, 4 có hướng tuyến: 238°39' - 58°39';

        - Đoạn từ cặp phao số 3, 4 đến phao số 5 có hướng tuyến: 208°59' - 28°59'.

3. Độ sâu luồng hàng hải

3.1. Luồng tàu

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: - 3,4m (âm ba mét tư).

Lưu ý: Dải cạn từ thượng lưu phao số 2 khoảng 150m đến hạ lưu phao số 4 khoảng 220m, có độ sâu hạn chế từ -3,1m đến -3,2m nằm về phía biên trái luồng, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 6m.    

3.2. Vùng quay tàu                  

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 125m, tâm có tọa độ:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'16,6"

107°11'15,8"

16°54'12,9"

107°11'22,4"

 

độ sâu đạt: - 5,1m (âm năm mét mốt).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Việt đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Bản dấu đỏLiên kết website