thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-04-2018

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Việt được đo đạc và hoàn thành ngày 23/3/2018;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Cửa Việt, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Luồng tàu

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: - 3,1m (âm ba mét mốt).

Lưu ý:

 - Dải cạn phía biên trái luồng từ vị trí phao số 2 về phía hạ lưu và thượng lưu mỗi bên khoảng 50m có độ sâu hạn chế -2,8m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 20m.

- Dải cạn phía biên trái luồng từ vị trí phao số 4 đến thượng lưu khoảng 60m có độ sâu từ -2,3m đến -2,4m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.    

2. Vùng quay tàu                             

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 125m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'16.6"

107°11'15.8"

16°54'12.9"

107°11'22.4"

 

Độ sâu đạt: - 5,1m (âm năm mét mốt).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Việt đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng, đi về bên phải luồng khi đi qua phao báo hiệu số 2 tại khu vực tồn tại dải cạn./.

Ghi chú: Truy cập bản tin thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website