thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến số 3 cảng Cửa Việt


QTI - 03 - 2019

Vùng biển              : Quảng Trị

Tên luồng               : Cửa Việt

        Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 14/HT ngày 16/5/2019 của Công ty TNHH MTV Hợp Thịnh; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến số 3 cảng Cửa Việt như sau:

          Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1

16°54'18.1"

107°11'10.5"

16°54'14.4"

107°11'17.2"

KN2

16°54'15.9"

107°11'07.2"

16°54'12.2"

107°11'13.8"

KN3

16°54'14.5"

107°11'08.1"

16°54'10.9"

107°11'14.8"

KN4

16°54'16.7"

107°11'11.5"

16°54'13.1"

107°11'18.1"

 

        Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt: -5,0m (âm năm mét).

Bản dấu đỏLiên kết website