thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến số 1, 2 cảng Cửa Việt – Quảng Trị


QTI-07-2018

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

       Căn cứ văn bản số 40/CV-CCV ngày 15/5/2018 của Công ty TNHH MTV cảng Cửa Việt về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước bến số 1, 2 cảng Cửa Việt; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước bến số 1, 2 cảng Cửa Việt – Quảng Trị (độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

 16°54'20.3"

 107°11'13.6"

 16°54'16.7"

 107°11'20.2"

B

 16°54'21.0"

 107°11'17.1"

 16°54'17.4"

 107°11'23.7"

N

 16°54'20.2"

 107°11'17.8"

 16°54'16.5"

 107°11'24.4"

H

 16°54'19.7"

 107°11'15.4"

 16°54'16.0"

 107°11'22.0"

F’

 16°54'17.0"

 107°11'11.3"

 16°54'13.4"

 107°11'17.9"

E’

 16°54'18.1"

 107°11'10.5"

 16°54'14.4"

 107°11'17.1"

C

 16°54'19.2"

 107°11'12.3"

 16°54'15.6"

 107°11'18.9"

C’

 16°54'19.8"

 107°11'13.1"

 16°54'16.1"

 107°11'19.7"

          Độ sâu đạt: -4,2m (âm bốn mét hai).

Bản dấu đỏLiên kết website