thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-13-2019

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

      Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị được hoàn thành ngày 16/9/2019; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Luồng tàu

      Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -2,0m (âm hai mét).

2. Vùng quay tàu                      

      Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 125m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'16.6"

107°11'15.8"

16°54'12.9"

107°11'22.4"

 

Độ sâu đạt: -5,0m (âm năm mét).

      Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -4,2m, chiều dài khoảng 125m nằm dọc theo tuyến mép bến số 1 đến mép hạ lưu bến số 2 cảng Cửa Việt, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 10m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

      Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Việt đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nói trên./.

            Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật VN50018, V14N0018;

Bản dấu đỏLiên kết website