thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật của khu chuyển tải hàng hóa tại vùng nước cảng biển Cửa Việt


QTI-13-2018

 

Vùng biển

: Quảng Trị

        Căn cứ công văn số 10/CT-HT ngày 24/9/2018 của Công ty TNHH Một thành viên Hợp Thịnh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu chuyển tải hàng hóa tại vùng nước cảng biển Cửa Việt; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật khu chuyển tải hàng hóa tại vùng nước cảng biển Cửa Việt, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 310m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°55'42.0"

107°12'36.0"

 16°55'38.3"

 107°12'42.6"

 

Độ sâu đạt: - 14,3m (âm mười bốn mét ba).

             Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50018, VN4N0018;

Bản dấu đỏLiên kết website