thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI - 10 - 2017

       Vùng biển               :  Quảng Trị

       Tên luồng               :  Cửa Việt

       Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Việt được Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc, hoàn thành ngày 30/9/2017. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

Độ sâu luồng tàu và vùng quay tàu cảng Cửa Việt được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" như sau:

1. Luồng tàu

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: - 1,2m (âm một mét hai).

2. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 125m, tâm có tọa độ:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°54'16,6"

107°11'15,8"

16°54'12,9"

107°11'22,4"

 

độ sâu đạt: - 5,1m (âm năm mét mốt).

                                                                HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Việt đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Bản dấu đỏLiên kết website