thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Việt năm 2019


QTI-11-2019

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

      Căn cứ các văn bản số 420/CVHHQT-ATANHH ngày 26/8/2019;  429/CVHHQT-ATANHH ngày 30/8/2019 và 454/CVHHQT-ATANHH ngày 06/9/2019  của Cảng vụ hàng hải Quảng Trị về việc chấp thuận các phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Việt năm 2019;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về phương tiện thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Cửa Việt năm 2019 như sau:

1. Khu vực thi công:

      - Nạo vét luồng: Từ khu vực hạ lưu cặp phao số 1, 2 khoảng 220m đến khu vực phao số 6.

      - Hố chứa tạm: Nằm về phía trái luồng, cách phao 6 khoảng 140m về phía hạ lưu.

2. Thời gian thi công dự kiến: Từ ngày 07/9/2019 đến hết ngày 31/10/2019.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên

phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

1

Mỹ Dung 2

SG-8206

Sà lan chở đất

2

Đại Hùng 16

HP-4338

Sà lan chở đất

3

Đại Hùng 26

HP-4199

Sà lan chở đất

4

CT-08982

CT-08982

Máy đào gầu dây

5

Đại Hùng 15

HP-4329

Máy đào gầu dây

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Việt chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏ

 Liên kết website