thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Xác tàu đắm tại khu nước số 7 cảng Cái Lân - Quảng Ninh


  Số:1829 / TBHH-CT.BĐATHH I  ngày 27/11/2006

QNH -33- 2006

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Luồng Hòn Gai - Cái Lân

Đoạn luồng

: Cái Lân

Căn cứ bình đồ độ sâu, báo cáo kết quả rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến số 1 đến bến số 7 cảng Cái Lân của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 121; Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải I thông báo:

          - Xác tàu HD 0395 đắm tại khu nước trước bến số 7 cảng Cái Lân - Quảng Ninh đã được thanh thải.

          Thông báo hàng hải số:  1815/TBHH - CT.BĐATHH I ngày  24/11/2006 không còn hiệu.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website