thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc thiết lập các phao báo hiệu khống chế khu vực thi công bến số 1 – Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai – Quảng Ninh


QNH-12-2017

Vùng biển   : Quảng Ninh

Tên luồng   : Hòn Gai - Cái Lân

      Căn cứ văn bản số 141/2017/CV-HLC ngày 06/5/2017 của Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thiết lập phao báo hiệu khu vực thi công công trình bến số 1 – Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai và các hồ sơ tài liệu có liên quan gửi kèm theo.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập mới các phao báo hiệu số 12, 14, 24, 26 khống chế khu vực thi công công trình bến số 1 – Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai với các đặc tính như sau:

      - Vị trí: Tại khu vực xây dựng bến số 1 – Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai;

      -Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

12

20°56'42.5"

107°03'32.7"

20°56'38.9"

107°03'39.4"

14

20°57'14.5"

107°03'28.4"

20°57'10.9"

107°03'35.2"

24

20°56'44.9"

107°03'47.0"

20°56'41.3"

107°03'53.8"

26

20°57'12.1"

107°03'41.2"

20°57'08.5"

107°03'48.0"

      - Tác dụng: Báo hiệu vùng công trình đang thi công.

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

      - Hình dạng: Hình tháp lưới;

      - Màu sắc: Toàn thân màu vàng;

      - Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;

      - Số hiệu: Là các chữ số “12, 14, 24, 26”;

      - Chiều cao toàn bộ: 2,6m, tính đến mặt nước.

  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:

      - Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây;

      - Phạm vi chiếu sáng: 3600;

      - Chiều cao tâm sáng: 2,0m, tính đến mặt nước;

      - Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T = 0,74.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hòn Gai – Cái Lân cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công được khống chế bởi các báo hiệu nêu trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website