thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc thay đổi vị trí phao số 6 luồng hàng hải Sông Chanh


Về việc thay đổi vị trí phao số 6  luồng hàng hải Sông Chanh

         QNH - 03 - 2017

       Vùng biển               : Quảng Ninh

       Tên luồng               : Sông Chanh

       Tên báo hiệu           : Phao số 6

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°51'12,9"

106°52'01,5"

20°51'09,3"

106°52'08,3"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc điều chỉnh phao báo hiệu số 6 luồng hàng hải Sông Chanh;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thay đổi: vị trí phao số 6 luồng hàng hải Sông Chanh như sau:

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°51'16,6"

106°51'59,1"

20°51'13,0"

106°52'05,8"

 

          - Các đặc tính khác của phao không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

            Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Bản dấu đỏLiên kết website