thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc tạm ngừng hoạt động thiết bị báo hiệu racon trên đăng tiêu Hòn Miều luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân


QNH-09-2020

Vùng biển         : Quảng Ninh

Tên luồng                   : Hòn Gai - Cái Lân

Tên báo hiệu     : Đăng tiêu Hòn Miều

Tọa độ địa lý    :

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°49'16.2"

107°08'05.8"

20°49'12.6"

107°08'12.6"

 

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố thiết bị báo hiệu racon trên đăng tiêu Hòn Miều luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thiết bị báo hiệu racon trên đăng tiêu Hòn Miều luồng hàng hải Hòn Gai - Cái Lân đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 27/3/2020.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN50003, V14N0003;

               + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website