thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 5A luồng Vạn Gia - Vĩnh Thực


QNH-18-2017

Vùng biển      : Quảng Ninh

Tên luồng      : Vạn Gia - Vĩnh Thực

Tên báo hiệu : Phao số 5A

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

21°24'13.4"

108°00'19.9"

21°24'09.8"

108°00'26.7"

 

      Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố phao báo hiệu số 5A luồng Vạn Gia - Vĩnh Thực bị đứt trôi.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 5A luồng Vạn Gia - Vĩnh Thực đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 30 tháng 8 năm 2017.

Bản dấu đỏLiên kết website